Service in Nordics

CO2 Inkubaattorin huolto

CO2 Inkubaattorin ja olosuhdekaapin huolto- ja kalibrointipalvelut Intermediltä. Jokaisesta huollosta toimitetaan kattava huoltodokumentaatio.

Huoltomme piirissä olevat inkubaattorit

» Binder CO2 inkubaattori 

» Memmert inkubaattori 

» Thermo Forma CO2 inkubaattori 

 • Steri-Cycle 
 • Steri-Cycle i160 
 • Steri-Cycle i250 
 • Steri-Cult 

» Thermo Heracell CO2 inkubaattori 

 • Heracell 150i 
 • Heracell 240i 
 • Heracell VIOS 160i 
 • Heracell VIOS 250i 

CO2 kaappi -Kalibrointihuolto

Kalibrointihuollossa CO2 inkubaattori mitataan ja varmistetaan seuraavasti.

 • Yleinen toimintojen tarkastus 
 • Suodattimien vaihto 
 • Lämpötila 
 • Kosteus 
 • Hiilidioksidipitoisuus 
 • Happipitoisuus 
 • Inkubaattori säädetään  

Mainitse aina huoltotilauksen yhteydessä, mikäli laite tarvitsee myös vikakorjauksen. Jokaisesta huollosta toimitetaan kattava huoltodokumentaatio.

ISO9001:2015-laatusertifioitu, kustannustehokas inkubaattoreiden huoltopalvelu lähes 30 vuoden kokemuksella.

Vikakorjaus

Vikakorjaus on aina erillinen toimenpide, joka voidaan tehdä erikseen tai toisinaan myös huollon yhteydessä: 

 • Mainitse huoltotilauksen yhteydessä, mikäli laite tarvitsee myös vikakorjauksen 
 • Muista vikakorjausta tilatessa kertoa mahdollisimman kattavasti ongelma (laitteen merkki ja malli, mitä on tapahtunut, miten laite käyttäytyy, mahdolliset error koodit jne) 

Huoltoa tai määräaikaishuoltoa ei voida suorittaa, ennen kuin laite on korjattu.

Pyydä lisätietoja tai huoltotarjous asiakaspalvelustamme. 

Mitä CO2 inkubaattorin huollossa tehdään?

Inkubaattorin huollossa laite kalibroidaan ja suoritetaan tarpeelliset mittaukset, puhumme käytännössä kalibrointihuollosta. 

Kalibroinnilla varmistetaan, että lämpö jakautuu tasaisesti inkubaattorikaapin sisällä. Lämmön tasainen jakautuminen todennetaan tekemällä lämpömittaus useasta eri mittapisteestä. Kaikissa mittauksissa käytetään jäljitettävästi kalibroituja, moderneja mittalaitteita. 

Inkubaattorin huollossa testataan myös inkubaattorikaapin tasaantumisaika. Tasaantumisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu asetettujen arvojen palautumiseen standardin määrittelemälle tasolle, kun inkubaattorin ovi avataan ja suljetaan. Mitattaessa inkubaattorikaapin hiilidioksidipitoisuutta (CO2 mittaus), varmistetaan samassa yhteydessä myös kaasun syötön toimivuus. 

Inkubaattorikaapin mittaukset ja olosuhteiden tasaantuminen vievät aikaa. Mikäli kalibroinnin aikana mittauksille asetettuja arvoja ei saavuteta, inkubaattori säädetään ja kalibroidaan uudelleen, kunnes sille asetetut arvot saavutetaan. 

Koska jokaisen säädön jälkeen mittaus on suoritettava uudelleen, tulee inkubaattorin kalibrointiin varata aina riittävästi aikaa. 

CO2 inkubaattoreiden huoltopalvelua lähes 30 vuoden kokemuksella

Olemme kotimainen ISO-laatusertifioitu huoltoyritys.  Olemme tarjonneet korkealaatuista huoltopalvelua olosuhdekaapeillle jo lähes 30 vuoden ajan. 

Suomen suurimpana yksityisenä laboratorio- ja lääkintälaitehuoltoja tarjoavana yrityksenä pystymme lupaamaan lyhyet vasteajat ja joustavan, kustannustehokkaan valtakunnallisen palvelun. Neljän toimipisteemme kautta – Vantaa, Tampere, Kuopio, Oulu -kattaa huoltoverkostomme koko Suomen. 

Kokeneet huoltoinsinöörimme ovat tehdaskoulutettuja ammattilaisia. Kaikki huollot tehdään laitevalmistajien määrittelemien ohjeiden mukaisesti.  Saatte CO2-kaappinne huollosta kattavan raportin.

Huoltosopimuksella saatte säästöä, mutta huollon voi tilata myös yksittäin, ilman huoltosopimusta. Pystymme tarjoamaan huoltoihin kilpailukykyisen hinnoittelun.  Ole yhteydessä asiakaspalvelumme ja pyydä tarjous.

Lataa laatusertifikaattimme oman laatujärjestelmänne jatkeeksi. 

Inkubaattorin hiilidioksidioptio – pientä lisätietoa

Kaikissa inkubaattoreissa ei ole hiilidioksidioptiota, joissain taas ei tarvita sterilointiominaisuutta.  

Mikäli inkubaattorissa on hiilidioksiditoiminnot, on laite yleensä liitetty linjastoon tai sen läheisyydessä on erillinen hiilidioksidipullo. 

Pyydä tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelustamme tai laitemyyjältä. 

CO2- inkubaattoreiden yleiset asetukset

 • Lämpötila 37 °C 
 • CO2-taso 5 % 
 • Kosteus 90 – 95  

Tilaa laitteellesi huolto