Maljanvalulaitteen
huolto

Maljanvalulaitteen - AES One- huolto tehdään normaalisti elatusainekeittimen huollon yhteydessä. Maljanvalulaitteen huolto sisältää muiden muassa toimintojen tarkastuksen, laitteen säädön sekä kulutusosien uusimisen.

Huoltomme piirissä alla oleva maljanvalulaite

Huollamme mm. seuraavia maljanvalulaitteita: 

Maljanvalulaitteen huollon yhteydessä on luontevaa huoltaa myös laboratorion elatusainekeittimet.

Suoritamme huollot asiakkaiden toimipisteissä, kustannustehokkaasti koko Suomen alueella.

Maljanvalulaitteen huolto on tarpeellista tehdä säännöllisesti

Maljanvalulaitteen toiminta tulee tarkastaa vuosittain. Maljanvalulaitteen huolto tehdään yleisesti elatusainekeittimen huollon yhteydessä. Kaikkien laboratoriolaitteiden säännöllinen huolto on tärkeää laitteiden toiminnan ja laadun varmistamiseksi. 

Maljanvalulaitteen huollossa tarkastetaan maljanvalulaitteen ja/tai elatusainekeittimen toiminnot, laite puhdistetaan ja säädetään sekä kulutusosat, kuten tiivisteet, O-renkaat ja kuluneet laakerit uusitaan. 

Maljanvalulaite yleistä tietoa

Maljanvalulaitteella (automated culture media flilling system, AES APS tai AES ONE) on tärkeä osa elatusaineen valmistusprosessissa. Maljanvalulaitteet työstävät satoja petrimaljoja, jopa 800 petrimaljaa hyvin lyhyessä ajassa ja näin laboratoriot kykenevät nykyään valmistamaan elatusainetta omavaraisesti ja tehokkaasti. 

Maljanvalulaitteita on yleensä elintarviketeollisuuden laboratoriossa sekä tutkimuslaboratorioiden käytössä. Maljanvalulaittteen yhteydessä on yleensä elatusainekeitin, kuten esimerkiksi BioMerieux AES Blue Line tuotteet.

Sähköinen huoltoraportti

Maljanvalulaitteen huollon jälkeen asiakas saa aina sähköisen huoltoraportin omaan laatujärjestelmään liitettäväksi.Intermed Oy:n huolto on laatusertifioitu (ISO9001:2015). 

Valtakunnallinen huoltopalvelu

Tarjoamme maljanvalulaitteen ja elatusainekeittimen huolto- ja korjauspalvelut kustannustehokkaasti ja valtakunnallisesti koko Suomeen alueella, vuosien kokemuksella. 

Tilaa laitteellesi huolto

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information