Sähköturvallisuus-
mittaus

Laboratorio- tai lääkintälaitteen sähköturvallisuusmittaus ja toiminnantarkastus yhteen tai useampaan laitteeseen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Teemme sähköturvallisuusmittauksia ja määräaikaishuoltoja yksityisissä sairaaloissa ja laboratorioissa.

Sähköturvallisuusmittaus säännöllisin väliajoin

Potilaskäytössä oleville, ilman laitevalmistajan määrittelemää huolto-ohjelmaa käytettäville laitteille, jotka saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran, tulee tehdä sähköturvallisuusmittaus säännöllisin väliajoin. 

Pyydä tarjous sähköturvallisuusmittauksista ja laitetarkastuksista asiakaspalvelustamme. Tarjousta varten on suositeltavaa kartoittaa kaikkien mitattavien laitteiden määrä, merkki/malli ja sijainti yksiköissänne.  

Niin sähköturvallisuusmittauksissa kuin kaikessa muussa toiminnassamme käytämme aina uusinta tekniikkaa edustavia jäljitettävästi kalibroituja mittalaitteita. 

Ammattimainen käyttäjä & sähkölaitteiden turvallisuus

Sähköturvallisuusmittauksia tiedustelevat usein esimerkiksi lääkärikeskukset, sairaanhoitopiirit ja laboratoriot. Heidän, lääkintälaitteiden ammattimaisina käyttäjinä, tulee huolehtia laitekannan turvallisuudesta lakien ja säännösten mukaisesti. 

Tietoa lääkintälaitteiden sähköturvallisuusmittauksista, käyttökunnon tarkastuksista ja määräaikaishuolloista

Lääkintälaitteiden turvallisuutta käsitellään Euroopan Unionin antamissa direktiiveissä (SFS-EN 62353), joissa mainitaan, että lääkintälaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on varmistuttava siitä, että niiden käyttö ei aiheuta potilaan, asentajien tai muiden laitetta käyttävien terveydentilalle tai turvallisuudelle vaaraa. 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) antaa ohjeita ammattimaisen käyttäjän vaatimuksia. Sieltä löytyy ohjeistusta siihen, että laitteen säädössä, ylläpidossa ja huollossa tulee noudattaa valmistajan ohjeistusta ja yleisesti asianmukaisia toimintamalleja.  

Lääkintälaitteiden määräaikaishuollon välttämättömyys vs. käyttökunnon tarkastus?

Lääkintälaitekäytössä oleville laitteille on kuitenkin usein valmistajan määrittelemä erillinen huolto-ohjelma, joka tulee suorittaa sähköturvallisuusmittausten ja käyttökunnon tarkastusten lisäksi. Näin varmistetaan, että laite toimii käyttötarkoituksensa mukaisesti. 

Huollon yhteydessä lääkintälaitteen kuluvat osat vaihdetaan ja sille tehdään tarvittavat – laitevalmistajan määrittelemät testit laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi. Näin myös lääkintälaitteen käyttöikää pidennetään. 

Tilaa laitteellesi huolto

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information