Autoklaavin validointi

Autoklaavin validointi. Validoinnilla todennetaan autoklaavin sterilointiprosessin täyttävän sille standardeissa määritetyt vaatimukset. Validointi perustuu standardeihin EN13060, EN285, EN17665-1 ja EN17665-2. Validointi tehdään uusinta tekniikkaa edustavilla mittalaitteilla.

Meiltä autoklaavin standardin mukainen validointi

Validointi on paras tapa varmistaa standardin mukaisen autoklaavin ja siinä käytettävien sterilointiohjelmien sopivuus tiettyjen kuormien
sterilointiin. Säännöllisillä validoinneilla todetaan steriloinnin tehokkuuden jatkuminen ja ylläpito huoltojen välissä ja laitteiden ikääntyessä. Validointi on tärkeää silloin, kun steriloinnnin tehokkuudesta halutaan varmistua.

Tarjoamme autoklaavin validointia palveluna miltei kaikkien valmistajien laitteille. Meiltä esimerkiksi Getinge autoklaavin, Melag autoklaavin, Tuttnauer autoklaavin tai Belimed autoklaavin validointi. Autoklaavien validointi jaetaan pienten ja isojen autoklaavien validointiin riippuen autoklaavin kammion koosta: 

  • Pienet autoklaavit         → validointi perustuu standardiin EN13060 
  • Isot autoklaavit             → validointi perustuu standardiin EN285, EN17665-1 ja standardiin EN17665-2 

Validointi tehdään aina: 

  • Validointistandardin mukaisesti
  • Uusimmilla antureilla ja mittalaitteilla 

Validoinnista annetaan asiakkaalle aina kattava validointistandardin mukainen raportti. 

Huoltomme on ISO9001:2015-laatusertifioitu. Asiakkaanamme voitte liittää validoinnista toimitettavan raportin yhdessä huoltomme laatusertifikaatin kanssa yrityksenne oman laatujärjestelmän jatkeeksi.

Tilatessasi autoklaavin eli sterilointilaitteen validointia, muista ilmoittaa kuinka monta ohjelmaa haluatte validoida.

Mitä autoklaavin validoinnilla saavutetaan?

Autoklaavin validointi tarkoittaa seuraavaa: 

  • Toiminnallinen testaus on onnistunut ja autoklaavi toimii tarkoituksensa mukaisesti 
  • Sterilointiprosessi on todennettu ja sterilointitulos on luotettava  

Autoklaaville tehtävä validointi tarkoittaa toimenpiteitä, jossa todennetaan autoklaavin sterilointiprosessin täyttävän sille standardeissa määritetyt vaatimukset. Nykyaikaisia mittalaitteita hyödyntäen, validoinnilla varmistetaan autoklaavissa steriloitavien instrumenttien asianmukainen steriloituminen. Toimenpiteenä validointi tarkoittaa autoklaavin toiminnallista testausta. 

Steriloinnin valvontamenetelmät autoklaavin
standardin mukaisessa validoinnissa

1. Varmennus mallikuormalla

Autoklaavin standardin mukaisessa validoinnissa laitteen sterilointikykyä varmennetaan laitteen käyttäjän määrittelemällä mallikuormalla. 

Mallikuorman tulee olla identtinen kuorman kanssa, jolla laitetta normaalisti käytetään. 

Mikäli autoklaavin kuormausohje muuttuu, tulee autoklaaville suorittaa uusi validointi ennen uuden kuormausohjeistuksen käyttöönottoa. 

2. Toiminnallinen testaus

Autoklaavin toiminnallisella testauksella osoitetaan autoklaavin toiminnallinen varmuus. 

Validoinnin toiminnallisella testauksella: 

  • Testataan autoklaavin toiminta (operational qualification, OQ) 
  • Varmennetaan autoklaavin suorituskyky erillisillä suorituskykytesteillä (performance qualification, PQ) 

3. Toiminnallisen testauksen toistot

Autoklaavin suorituskyky ja toiminnallinen testaus tapahtuu toistamalla eri testejä useita kertoja. Siksi autoklaavin validointiin tulee varata riittävästi aikaa. 

Vain riittävällä toistomäärällä (ja käyttäen nykyaikaisia mittalaitteilta) pystytään varmuudella osoittamaan autoklaavin luotettava toiminta ja luotettava sterilointitulos. 

Tilaa laitteellesi huolto

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information