Medicinteknisk service av laboratorie-utrustning

Det är värt att koncentrera service och uppnå besparingar

Inhemsk, rikstäckande service i nästan 30 år

Intermed är ett inhemskt, privat bolag som koncentrerar sig på medicinteknisk service och service av laboratorieutrustning. Vår kundnära service är smidig och kostnadeffektiv och vi arbetar på plats hos kunder.

Bolaget har nästan 30 års erfarenhet av service och försäljning av reservdelar. Vi täcker hela Finland med fyra byråer belägna i Vanda, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.

Intermed Oulu kundservice

+358-9-773-1100

Intermed Tampere kundservice

+358-9-773-1100

Intermed Helsinki-Vantaa kundservice

+358-9-773-1100

Intermed Kuopio kundservice

+358-9-773-1100

Vår organisation och våra tjänster är certifierade enligt ISO9001:2015

Intermed samarbetar med många finska och internationella leverantörer och fabriker. Vi har erfarna, professionella tekniker, som fått en typspecifik utbildning vid leverantörernas fabriker.

Då ni behöver defekt- eller reguljär service eller söker service partner, vänligen kontakta vår kundservice. Vi pratar också svenska.

"We keep your research running"

Ta kontakt

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information