Tietosuojaseloste

Rekisteröity asiakas

Jokainen Intermed Oy:n asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

 • Käyttämällä Intermed Oy:n verkkosivuja ja verkkosivujen palveluja automaattisesti hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ehdot

Verkkosivujen käytön lisäksi palveluilla tarkoitetaan Intermed Oy:n tarjoamien laboratorio- ja lääkintälaitteiden huoltojen, vikakorjausten sekä varaosien tilaamista verkkosivujen sähköisten lomakkeiden kautta sekä näihin liittyvien tiedustelujen ja muiden yhteydenottojen käsittelyä.

Rekisteröidystä kerätään verkkosivustolla seuraavia tietoja

 • Rekisteröidyn asiakkaan etu- ja sukunimi, työpaikan osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä huollettavan tai varaosia tarvitsevan laitteen tiedot
 • Rekisteröidystä kerätään myös:
  • verkkosivujen kävijätilastointiin käytettäviä sijaintitietoja
  • analytiikan avulla johdettuja tietoja
  • yleisiä sivuston käyttö- ja selaustietoja
  • rekisteröidyn päätelaitteen tunnistetietoja

Rekisteröidystä verkkosivustolla kerätyt tiedot jakautuvat seuraavasti

 • Verkkopalvelussa rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Verkkopalvelun käytöstä aiheutuneet havainnot
 • Verkkopalvelun analytiikka

Rekisteröidystä kerättyjä tietoja käytetään

 • Laitehuolto- ja varaosatilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja arkistointiin
 • Asiakaspalvelun kehittämiseen ja asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen
 • Verkkopalvelun ja itse laitehuoltopalvelun kehittämiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin

Peruste rekisteröidystä kerättyjen tietojen käsittelyyn

 • Rekisteröidyn Intermed Oy:lle antama suostumus
 • Rekisteröidyn ja Intermed Oy:n välinen asiakassuhde
 • Intermed Oy:n verkkosivuston käyttö rekisteröidyn toimesta

Rekisteröidyn tietojen käsittely ja suojaus

Intermed Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja huomioi 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Intermed Oy:n palvelimet ja verkkosivustojen ylläpitäjän palvelimet ovat nykypäivän vaatimusten mukaisesti suojattu.

Rekisteröidyn henkilötiedot suojataan

 • Asiattomalta pääsyltä
 • Tietojen luovuttamiselta
 • Tietojen muuttamiselta
 • Muulta laittomalta tietojen käsittelyltä

Rekisteröidyn tietojen säilytysaika

Rekisteröidyn asiakkaan henkilökohtaisia tietoja (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja työpaikan yhteystiedot) säilytetään Intermedin rekisterissä tarpeellinen aika, jotta Intermed Oy:llä on mahdollista toteuttaa rekisteröidylle asiakkaalle Intermed Oy:n tarjoamia palveluja ja taata palveluiden laatu sekä luotettavuus. Rekisteröidyn asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat yksilöivät henkilötiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite) voidaan poistaa Intermed Oy:n järjestelmistä. Tietojen poiston jälkeen tietoja ei enää käytetä selosteessa mainittuihin tai muihin tarkoituksiin. On kuitenkin tarpeen huomioida, että osalle rekisteröidyn asiakkaan tiedoista Suomen lainsäädäntö asettaa velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle.

 • Tämä koskee esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia:
 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen palvelun asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen palvelimen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistaan
 • Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyn asiakkaan lähettämän pyynnön tulee olla yksilöity, jotta Intermed Oy:n asiakaspalvelu voi todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden. On myös tapauksia, joissa kaikkien rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista. Näin on tapauksissa, joissa tietojen säilyttämiseen Intermed Oy:llä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. Näissä tapauksissa ilmoitamme asiasta kirjallisten perustelujen kera.

Rekisteröidyn tietojen pyytäminen

Rekisteröity asiakas voi halutessaan pyytää tietoa Intermed Oy:n tietojärjestelmiin tallennetuista omista henkilötiedoista tai pyytää poistamaan ne ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: toimisto(@)intermed.fi

Kuten edellä mainittu, on tapauksia joissa rekisteröidyn asiakkaan kaikkia tietoja ei ole mahdollista poistaa esimerkiksi lainsäädännön niin vaatiessa.

Rekisteröidyn henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille

Asiakaspalvelun ja huoltopalvelun mahdollistamiseksi saatamme erityistapauksissa luovuttaa asiakkaan nimen tai muita yhteystietoja kolmannelle osapuolelle. Tämä esimerkiksi tapauksissa, joissa asiakkaan takuunalainen laite on vikaantunut ja valmistajatakuu edellyttää tietojen luovutusta laitevalmistajalle. Verkkosivuston analytiikan tietoja jaamme kolmansien osapuolien kanssa esimerkiksi tutkiessa verkkosivuston eri sivujen kävijämääriä sekä markkinointitarkoituksissa, jotta voimme tarjota asiakkaitamme kiinnostavia palveluja. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tämän kaltaisista tietopyynnöistä aina myös asiakasta, mikäli se on lain puitteissa sallittua. Muutoin emme luovuta tietoa kolmansille osapuolille tai ulkopuolisille.

Evästeiden käyttö Intermed Oy:n verkkosivuston

Intermed Oy:n verkkosivusto käyttää evästeitä. Eväste on täysin vaaraton tekstitiedosto. Tiedosto kopioidaan verkkosivuvierailijan päätelaitteelle. Evästeet eivät millään tapaa vahingoita verkkosivustovierailijan päätelaitetta. Intermed Oy:n verkkosivuston evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja. Evästeitä käytetään käytännössä anonyymia analytiikkaa varten sekä apuna verkkosivuston käytettävyyden parantamisessa. Intermed Oy:n verkkosivustolla hyödynnetään kolmannen osapuolen evästeitä käyttäviä työkaluja kuten Google Analyticsia, joka kerää ja analysoi verkkosivuston vierailujen ei-henkilökohtaisia tietoja. Kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan yritysten tahollaan käyttämiä ja soveltamia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja. Intermed Oy ei vastaa kolmannen osapuolen harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä. Mikäli haluat lisätietoa, tutustu kolmannen osapuolen yritysten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin heidän omilla verkkosivuilla. Intermed Oy voi hyödyntää verkkosivuilta kerättyjä tietoja käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen myös kolmansien osapuolten palveluissa.

Muutokset tietosuojaselosteessa

Intermed Oy:n tarjoamien palvelujen jatkuvan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelijä(t)

Asiakastietoihin pääsy on rajattu valvotusti vain Intermed Oy:n työntekijöille ja henkilökunnalle perustuen työtehtäviin ja vain siltä osin, kuin tietojen käyttö on tarpeellista ja välttämätöntä yrityksemme tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi. Intermed Oy:n työntekijät ja henkilökunta ovat koulutettu käsittelemään rekisteröidyn asiakkaan tietoja tietoturvallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.

Lisätietoja Intermed Oy:n tietosuojaselosteesta

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saat ottamalla yhteyttä Intermed Oy:n

Rekisterinpitäjä

Intermed Oy
Koivulehdontie 16 b
01510 VANTAA
Y-tunnus: 0918246-1

Asiakaspalvelu: toimisto(@)intermed.fi